Oorlogsmisdadiger Touvier gaat vrijuit

PARIJS, 14 APRIL. De Franse oorlogsmisdadiger Paul Touvier behoeft niet terecht te staan wegens misdaden tegen de menselijkheid. Een Parijse rechtbank acht de beschuldigingen die terzake tegen de 77-jarige Touvier zijn ingebracht niet voldoende. Het openbaar ministerie tekende een half uur na de uitspraak beroep aan.

Touvier was chef van de inlichtingendienst van de zogeheten Franse militie tijdens het Vichy-regime, dat in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitse bezetters. Touvier, die zich schuldig heeft gemaakt aan jodenvervolging en aan moord, dook na de oorlog onder en werd veertig jaar lang beschermd door katholieke geestelijken die hem verborgen en de justitie die zich opmerkelijk lankmoedig toonde.

Als eerste Fransman was Touvier beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid waarvoor in Frankrijk geen verjaringstermijn geldt. Op dezelfde basis werd de voormalige Gestapo-chef van Lyon Klaus Barbie in 1985 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

De kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep oordeelde dat voor vijf van de zes concrete beschuldigingen tegen Touvier onvoldoende bewijs bestond. In het zesde geval - de executie van zeven gijzelaars onder wie zes joden, waartoe Touvier opdracht had gegeven - is er volgens het rechtscollege geen sprake van misdaden tegen de mensenlijkheid omdat “Touvier een beslissing uitvoerde die door de Duitsers was genomen”.

Deze argumentatie heeft veel verontwaardiging gewekt omdat dit volgens het Franse ministerie van justitie “een rehabilitatie van het Vichy-regime betekent”. Premier Bérégovoy, die in het verzet zat, zei gisteren geëmotioneerd te zijn. De socialistische partijleider Laurent Fabius, die van joodse afkomst is, noemde Touvier kortweg “vuilnis”.

De uitspraak van het Parijse rechtscollege past in het streven van sommige Franse autoriteiten de "civiele vrede' in het land te bewaren. Een rechtszaak tegen Touvier zou een pijnlijk zelfonderzoek naar de Franse collaboratie met de nazi's betekenen, een confrontatie met het verleden die Frankrijk tot nu toe uit de weg is gegaan.