"Nahossers' gaan op 12 mei in staking

ROTTERDAM, 14 MAART. De actiegroep de Na-Hossers heeft 12 mei uitgeroepen tot landelijke stakingsdag.

De actiegroep vindt dat de vier onderwijsvakbonden zich niet hard genoeg opstellen in de strijd om een hoger salaris. Ook zijn de Na-Hossers bang dat de onderwijsvakbonden niet zullen opkomen voor de belangen van de jongste en laagst betaalde leraren, die in de actiegroep zijn verenigd. De onderwijsvakbonden hebben vorige week een bijeenkomst voor kaderleden belegd, waar zij 700 miljoen gulden eisten voor het inlopen van de salarisachterstand van leraren. In februari wees een onderzoek van het Leidse bureau Research voor Beleid uit dat die achterstand 10 procent bedraagt.