Londen nu even dichtbij als Amsterdam

Hoe zal het verder gaan met de koersen op de grote beurzen? Trekken ze één lijn of gaat iedereen een eigen weg zonder zich te bekommeren over de (voor ons) stille krach in Tokio en is er blijkbaar geen sprake van een samenhang tussen de beurzen?

Houders van Japanse aandelen, warrants of beleggingsfondsen, die ooit op advies van ingewijden kochten, zitten nu met een kater. Toen zij instapten prezen "adviseurs' hen om hun durf en vooruitziende blik. Tokio kon niet stuk. Na enig gepast stilzwijgen worden dezelfde adviseurs nu weer even opgetogen als toen: “Je moet vooruitzien en durven, want Tokio kan nu alleen nog maar omhoog” is het verhaal nu. Dat zulke lieden serieus worden genomen grenst aan het ongelooflijke.

Grote en kleine beleggers zitten met een Japanse zwarte Piet. En dat niet alleen. Tel daar nog bij de waardeverminderingen in het commerciële onroerend goed in enkele landen en het kan niet anders of het (financiële) bedrijfsleven moet miljarden-pijn lijden. Op de een of andere manier zal men die verliezen goed willen maken in sectoren als de aandelenmarkt, waar de prijzen nog fier overeind staan, met uitzondering van Japan. Dus toch een brede samenhang.

Die compensatie moet heel voorzichtig gebeuren om te voorkomen dat de koersen te veel inzakken. De beursomzet zal teruglopen en de koersen blijven redelijk op peil, maar de gretigheid van de kopers is verdwenen. De sprongen in Tokio en Londen duiden in dat kader niet op een nieuwe hausse, maar op een technische reactie. Met andere woorden: het is afgelopen met de hausse. Misschien gaan de geldstromen van pensioenfondsen, verzekeraars en andere fondsen over een poosje weer naar het onroerend goed, zodra de prijzen laag genoeg zijn om een goed rendement te behalen. Voorlopig ziet het er naar uit dat de aandelen op peil blijven tot een brandend voorval (Rusland?) iedereen de stuipen op het lijf jaagt. Pas dan trekken alle beurzen weer één lijn.

Met index-opties kunnen beleggers proberen te profiteren van brede bewegingen van aandelen in een index.

In Amsterdam zijn opties op de index van 25 Nederlandse topfondsen in trek. Die op de Amerikaanse en Europese index lopen daarentegen minder goed.

Sinds vrijdag strijdt de NMB met de Optiebeurs om de gunst van beleggers met door de NMB op het Damrak geïntroduceerde warrants op indexen van de beurzen in Frankfurt (DAX-30), Londen (FT-100) en Parijs (CAC-40). Dit zijn handige instrumenten om zowel in een op- als neergaande beurs voordeel te behalen uit een geringe investering, mits men de richting goed kiest natuurlijk. Hoe werken de nieuwe index-warrants?

Een index is een soort barometer van een effectenbeurs die het waardeverloop weergeeft van een aantal veel verhandelde aandelen op die beurs. Wanneer een belegger een call koopt op de FT-100, met uitoefenprijs 2450, hoopt hij dat de index zal gaan stijgen. De koper van de overeenkomstige put hoopt op een daling.

Woensdag, bij de eerste uitgifte, kostte een call-warrant 10,35 gulden. Die prijs heeft betrekking op één honderdste deel van de waarde van de index (toen 2393) minus de uitoefenprijs van 2450. Een deel met een negatieve waarde van 0,57 punten. Ter vergelijking: de Optiebeurs noteert ook per honderdste deel (een aandeel), maar handelt per contract van 100 aandelen.

Na de overwinning van de Conservatieven keerde het tij in Londen. Vrijdag sloot de FT-100 op 2572. De intrinsieke waarde van de dezelfde call bedroeg toen 1,22 punten; 2572 min 2450 gedeeld door 100. De prijs/koers was 13,98 gulden.

De intrinsieke waarde is het verschil tussen de beursindex en de uitoefenkoers. Indien dit verschil positief is, en dat was vrijdag het geval, kan men door uitoefenen het voordelige verschil in geld incasseren. Die 1,22 punt/pond bedraagt in guldens omgerekend circa 4,09. Je betaalt dus 13,98 voor iets met een (uitoefen)waarde van 4,09 gulden. Na de koersstijging van 10,35 naar 13,98 gulden, zal niemand de warrant uitoefenen (en slechts 4,09 ontvangen) om winst te nemen, maar liever op de Effectenbeurs verkopen om een belastingvrije winst van 3,63 te innen, zonder rekening te houden met kosten.

De nieuwe warrants lijken veel op call- en put-opties, maar er zijn enkele verschillen. Wie overweegt om op deze manier te beleggen/speculeren in het buitenland doet er goed aan om eerst bij de bank de informatieve brochure NMB Indexwarrants op te halen. Of de huidige koersen realistisch zijn moet nog blijken uit de omzetten en prijsvorming.

Buisbeleggers die televisie met teletekst hebben en de ook de BBC ontvangen weten dat de schermenbeurs in Londen daarop goed te volgen is en vanuit de luie stoel met de nieuwe warrants even dichtbij lijkt als Amsterdam.

    • Adriaan Hiele