Kosto wenst miljoenen te bezuinigen op reclassering

DEN HAAG, 14 APRIL. De 19 reclasseringsinstellingen in de verschillende arrondissementen moeten vanaf 1994 minstens 10 miljoen gulden bezuinigen. Dit heeft staatssecretaris Kosto (justitie) in zijn zogeheten “Paasbrief” meegedeeld aan de Tweede Kamer.

Zes miljoen gulden moet ten goede komen aan de uitbreiding van de alternatieve sancties. De resterende vier miljoen gulden wil Jusititie besteden aan het opzetten van Bureaus Justitiële Jeugdbescherming. De Kamer moet met dat voorstel nog instemmen.

De bezuinigingsvoorstellen van Kosto, die gevolgen hebben voor ongeveer 125 arbeidsplaatsen bij de reclassering, werden al aangekondigd bij Tussenbalans-operatie vorig voorjaar. Toen werd ook al vastgesteld dat alleen al de reclassering 8 miljoen gulden moest inleveren tot 1994.

Het is nog niet duidelijk op welke plaatsen in de organisatie de bezuinigingen effect zullen hebben. Tijdens een conferentie van de reclassering in Apeldoorn begin deze maand werd geconcludeerd dat het werk op uitvoerend niveau zoveel mogelijk moet worden gehandhaafd. De bezuinigingen zouden vooral gevolgen moeten hebben voor de administratieve bureaufuncties.

Bezuinigingen zouden ook bereikt kunnen worden door stroomlijning van de reclasseringsorganisatie. Nu werken 19 zelfstandige stichtingen samen in federatief verband. Een voorstel van het federatiebestuur om te komen tot een andere meer centraal geleide organisatie is onlangs door de stichtingsbesturen afwezen.

De meederheid van de stichtingen wil bezuinigen door contracten op te zeggen met Leger des Heils, Hulp voor Onbehuisden (HVO) en de consultatiebureau's voor Alcohol en Drugs (CAD's), waaraan op dit moment een deel van de taken van de reclassering zijn uitbesteed.

Vandaag zo het bestuur van de Nederlandse Federatie voor reclasseringsinstellingen opnieuw vergaderen over de toekomstige structuur van de reclassering.