Handvest

In de afgedrukte vertaling van het "Handvest voor de Aarde' (NRC Handelsblad, 4 april) hebben de opstellers het belangrijkste grondbeginsel vergeten: “Alle staten en volken zullen samenwerken bij het beperken van de bevolkingsaanwas, teneinde de levenskwaliteit te verbeteren en het milieu te ontlasten.

Een doeltreffend systeem ter voorlichting, uitvoering van drastische maatregelen en ter contrôle dient onder auspiciën van de Verenigde Naties te worden opgesteld. De te nemen maatregelen zullen voor alle staten bindend worden verklaard, ongeacht godsdienstige en/of economische bezwaren''.

    • J.N. de Groot