Frico Domo's melktank is meer dan vol

LEEUWARDEN, 14 APRIL. Door de staking in de zuivelindustrie wordt vanaf vandaag vrijwel geen melk meer opgehaald bij 175 veehouders in de regio Dronrijp en bij ongeveer 200 veehouders in de regio Beilen. Volgens de directie van de zuivelcoöperatie Friesland Frico Domo is de opslagcapaciteit voor melk nagenoeg volledig benut en ontstaan er morgen ernstige problemen bij het ophalen van melk.

Vanmorgen werd in de zuivelfabriek in Dronrijp nog een partij "oude melk' verwerkt door een aantal stakers en was er volgens een woordvoerder van Friesland Frico Domo daardoor beperkte ruimte. In de fabrieken van het zuivelconcern dat niet getroffen is door een staking wordt zoveel mogelijk melk verwerkt. In negen vestigingen van Friesland Frico Domo wordt door ongeveer 950 van de 4300 werknemers gestaakt voor een betere CAO. De directie van het zuivelconcern heeft bij de Voedingsbond FNV aangedrongen op overleg over de verwerking van melk en het beperken van de schade. De provincie Friesland heeft alle zuivelfabrieken in Friesland een brief gestuurd waarin staat dat het lozen van melk op oppervlaktewater of riolering verboden is. De provincie heeft met het Openbaar Ministerie afgesproken dat bij overtredingen direct zal worden opgetreden. De veehouders wordt aangeraden om in het uiterste geval de melk in de mestkelder te laten lopen.