Foto: UTRECHT - De twee jaar durende restauratie ...

Foto: UTRECHT - De twee jaar durende restauratie van de Sint Gertrudiskapel in Utrecht is voltooid. Deze kapel en Ons' lieve heer op solder in Amsterdam zijn de enige nog vrijwel in originele staat verkerende schuilkerken in ons land.

Het interieur van de Amsterdamse schuilkerk stamt echter grotendeels uit de achttiende eeuw. Dat van de Sint Gertrudiskapel is ouder. De kapel is rond 1645 gevestigd in een middeleeuws kanunnikshuis. Dat bevond zich in de voormalige immuniteit van de kapittelkerk van Sint Marie, nu de Mariahoek bij het Centraal Station in Utrecht. Rond 1680, toen de tolerantie ten opzichte van de katholieken toenam, kon het huis definitief tot kerk worden verbouwd. Timmerlui zaagden het middengedeelte uit de vloer van de eerste verdieping. Aan de randen ontstonden daardoor galerijen die aan trekstangen werden opgehangen aan de kap: de zuidgevel staat daardoor inmiddels 50 centimeter uit het lood. Bij de restauratie is de scheefstand gefixeerd. Schilderingen, ondermeer op de onderkant van de galerijen van levensgrote apostelen, bloemmedaillons en een uitbeelding van het Laatste Oordeel zijn hersteld bij de restauratie, die in totaal 2,9 miljoen gulden kostte. De overheid droeg 1,9 miljoen bij, de rest moet de eigenaar, de Utrechtse Oud-Katholiekekerk zelf opbrengen. De kapel zal in de toekomst worden opengesteld voor het publiek en verhuurd voor diverse culturele doeleinden. (Foto Chris de Jongh/NRC Handelsblad)