Effectenbeurs, optiebeurs in nieuw comité

AMSTERDAM, 14 APRIL. De Optiebeurs en de Amsterdamse effectenbeurs hebben een gezamenlijk uitvoerend comité (JEC) opgericht. De samenwerking is vooral gericht op verhoogde efficiëntie en kostenbesparingen. Een woordvoerder van de effectenbeurs sloot gisteren een toekomstige fusie tussen beide beurzen niet uit.

Het comité begint zijn werk op 1 juli. Optiebeurs en effectenbeurs lieten vorig jaar weten dat begin 1992 een gezamenlijk comité zou worden gevormd. Maar een uitgelekte discussie met het ministerie van financiën over de structuur van de effectenbeurs zorgde voor en half jaar oponthoud.

Het JEC staat los van het lopende onderzoek van McKinsey voor de effectenbeurs dat zich richt op de concurrentie tussen Amsterdam en de buitenlandse beurzen. De twee sporen lopen gescheiden. “Het JEC beoogt een gemeenschappelijk orgaan te zijn ter bevordering van de samenwerking tussen effectenbeurs en EOE Groep, met behoud van de zelfstandigheid van beide organisaties.”

Voor de effectenbeurs zitten in het JEC voorzitter drs. J.F. baron van Ittersum, algemeen secretaris mr. P. Arlman en algemeen directeur J.K. Brouwer. Namens de EOE Groep nemen de leden van het Executive Committee, onder wie voorzitter drs. T.C. Braakman en algemeen directeur drs. T.E. Westerterp, deel.

Het JEC zal zich bezighouden met de verbetering van de informatie-uitwisseling, het ontwikkelen van samenwerkingsvoorstellen, het begeleiden van gezamenlijke projecten, de afstemming van de regelgeving en de gemeenschappelijke opstelling naar buiten. Bij gezamenlijke projecten wordt onder meer gedacht aan samenwerking op het gebied van automatisering.