DSM-model

In NRC Handelsblad van 1 april schenkt redacteur Joop Meijnen aandacht aan het succesvolle DSM-beleid bij de bestrijding van het ziekteverzuim. Helaas wordt in het artikel een onjuiste vergelijking gemaakt met de vaak voorkomende landelijke vorm van arbeidsduurverkorting.

In Nederland is nog veelal sprake van een 40-urige werkweek; de arbeidsduurverkorting (adv) die in de jaren tachtig is overeengekomen, is in de meeste gevallen gerealiseerd door zo'n dertien roostervrije of ATV-dagen per jaar. Deze adv heeft tot gevolg dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur naar achtendertig uur wordt teruggebracht. Immers, dertien dagen van acht uur levert op jaarbasis honderdvier uur op; dit is twee uur per week.

Bij DSM varieert de arbeidsduur naar gelang het verzuim. DSM kent geen roostervrije of ATV dagen, maar beloont de aanwezigheid van de DSM-medewerker in enig jaar met minimaal zeven en maximaal vijfentwintig extra vrije dagen. Uitgaande van de bij DSM gehanteerde veertig-urige werkweek komt deze daarmee op 38,9 uur, respectievelijk 36,2 uur voor degene die in het voorafgaande jaar niet heeft verzuimd en niet 32 uur zoals is vermeld.

    • Mr. H.J. Thoman
    • Hoofd Staf Personeels-
    • Arbeidszaken Dsm Limburg