Dales stelt overleg met ambtenaren over salarissen uit

DEN HAAG, 14 APRIL. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft de vier ambtenarencentrales gisteren laten weten dat het voor morgen geplande overleg over de arbeidsvoorwaarden 1992/1993 waarschijnlijk wordt uitgesteld.

De minister heeft meer tijd nodig om met een nieuw aanbod te komen. Een maand geleden werd het overleg voor onbepaalde tijd opgeschort. Het aanbod van Dales en de eisen van de centrales lagen te ver uit elkaar. De centrales zijn van mening dat Dales met een "negatief pakket' de onderhandelingen is ingegaan en “naar het oordeel van de centrales blijkt de salarisparagraaf bijna onwrikbaar vast te liggen”. Dales wil het salaris van ongeveer 700.000 ambtenaren met 3 procent verhogen; de centrales eisen 4,25 procent. Daarnaast bestaat er tussen Dales en de centrales een groot verschil van mening over de vervroegde uittreding en de speciale wachtgeldregeling voor ambtenaren. Dales wil deze regelingen afschaffen, de centrales eisen dat de rechten onaangetast blijven. Vanavond beslist minister Dales of het overleg morgen doorgaat.