Commoner

In de brievenrubriek van 9 april maakt J.H. Boelkens duidelijk, dat de Britse koningin-moeder meer dan van gewone komaf is, niet zozeer doordat zij geparenteerd is aan Gelderse adel alswel omdat zij een telg is uit een oud Schots adellijk geslacht.

Het misverstand over de "gewone komaf' kan te maken hebben met een onjuiste interpretatie van het Engelse "commoner'.

In het boek "Kings and Queens of England and Great Britain' (Eric R. Deldenfield ed.) wordt lady Elisabeth Bowes-Lyon, echtgenote van Koning George VI, inderdaad aangeduid als Commoner, "though indirect descendant of the Kings of Scotland' (dit laatste zal betrekking hebben op de afstamming van vaderszijde). Volgens de Concise Oxford Dictionary is ieder, die niet tot de peerage (de hoge adel, vanaf baron) behoort, een commoner. Alhoewel dus uit een adellijk geslacht voortkomende voerde lady Bowes-Lyon ten tijde van haar huwelijk een titel lager dan die van baroness.

    • M.J. Koopmans