Beroep Maarseveen verworpen

ROTTERDAM, 14 APRIL. Het ambtenarengerecht in Rotterdam heeft het beroep dat prof. dr. H.T.J.F. van Maarseveen had aangetekend tegen zijn pensionering gisteren verworpen. Het ambtenarengerecht vindt ontslag op 65-jarige leeftijd niet in strijd met artikel 1 van de Grondwet of met het recht op arbeid zoals dat is vastgelegd in internationale verdragen.

Hoogleraar staats- en bestuursrecht Van Maarseveen voerde drie weken geleden voor het ambtenarengerecht aan dat zijn pensionering - die op 1 januari inging - een vorm van leeftijdsdiscriminatie is. Hij verwachtte toen al dat het ambtenarengerecht zijn argumentatie zou verwerpen omdat een dergelijk vonnis grote gevolgen voor de samenleving zou hebben. Van Maarseveen zei te hopen dat het gerecht gevoelig zou zijn voor zijn voorstel om de bewijslast om te keren: de regel dat hoogleraren op hun vijfenzestigste worden ontslagen blijft bestaan, maar wie kan aantonen dat hij ook daarna nog optimaal kan functioneren mag blijven.

In zijn vonnis verwerpt het ambtenarengerecht een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Volgens het ambtenarengerecht is pensionering op 65-jarige leeftijd verankerd in de Nederlandse arbeids- en sociale regelgeving. Het ambtenarengerecht wijst erop dat 65-jarigen recht hebben op AOW en een aanvullend pensioen, terwijl jongeren moeten werken voor hun inkomen. Ouderen horen daarom plaats te maken voor jongeren, aldus het gerecht.