Aanbod van RAF biedt "unieke kans'

Drie maanden na zijn vredesaanbod aan de Rote Armee Fraktion (RAF) heeft de Duitse minister van justitie, Klaus Kinkel, gisteren dan openlijk antwoord gekregen. In een brief aan het Franse persbureau AFP wordt namens de terreurgroep een "wapenstilstand' aangeboden in ruil voor de vrijlating van een aantal gevangenen en betere voorwaarden van detentie voor de overige RAF-leden. “Dit is de kans om een twintig jaar oude vicieuze cirkel van geweld te doorbreken”, concludeerde Kinkel.

Maar ondanks zijn vreugde stelt de minister zich voorzichtig op. Hij zei gisteren dat “alles erop wijst dat de brief authentiek is”, maar dat hij eerst wil “afwachten en rustig nagaan” of de brief inderdaad van de RAF afkomstig is.

Het nog te verrichten forensisch onderzoek is niet de enige reden van Kinkels voorzichtigheid. Zijn "verzoeningstheorie' is bij zijn coalitiepartners niet in goede aarde gevallen. De minister stelde onder meer terroristen die ziek zijn of al langdurig gevangen zitten, vrijlating in het vooruitzicht mits zij het terrorisme afzweren. Maar na zijn toespraak begin januari op een congres van zijn liberale FDP werd hij aangevallen door haviken in de CDU en vooral de Beierse CSU. Ondanks de kritiek heeft Kinkel volgens goed ingelichte bronnen in Bonn de afgelopen maanden wel al met advocaten van RAF-gevangenen gesproken.

Bij de door de minister voorgestelde "tegemoetkomingen' die in de brief aan het AFP als voorwaarde worden genoemd voor de stopzetting van het geweld, gaat het niet alleen om vervroegde vrijlating, maar ook om Zusammenlegung. Dit is een de afgelopen jaren steeds herhaalde eis van de terroristen om in de gevangenissen bij elkaar gezet te worden en hun vrije tijd samen te kunnen doorbrengen. De autoriteiten hebben deze eis tot nu toe steeds afgewezen: het zou de kopstukken maar in de gelegenheid stellen van achter de tralies nieuwe terreurdaden te plannen.

Kinkel kan zich ook permitteren af te wachten, want de tijd werkt in zijn voordeel: een deel van de media maakt de geesten rijp voor zijn ideeën. De commentator van het televisiestation ZDF zei gisteren dat de “staat geen kans mag missen”. In het late televisiejournaal op Duitsland 1 werd de brief een “politieke sensatie” genoemd en eraan herinnerd dat “verzoening een principe èn van de rechtsstaat èn van de christelijke kerken” is. De Süddeutsche Zeitung herinnert in haar commentaar van vanochtend eraan dat de RAF bij de motivatie van haar laatse terreurdaden het "lot van gevangen kameraden' als een van de voornaamste beweegredenen noemde, hetgeen volgens de krant betekent dat de staat ongewild de continuiïteit van het gevecht heeft bevorderd. “Nog nooit lag de kans voor het beëindigen van het terrorisme zo voor het grijpen als nu”, aldus de commentator. Als dit de teneur van de media blijft, wordt het psychologische klimaat voor Kinkels plannen almaar beter.

En als het aan de RAF ligt, zo blijkt uit de brief van gisteren, begint er een “nieuw opbouw- en discussieproces”. “De guerilla kan in dit proces van opbouw niet centraal staan”. De RAF, die naar eigen zeggen “om verschillende redenen geen aantrekkingskracht meer heeft op de mensen”, zal “nauwlettend toezien hoe serieus het voorstel van Kinkel bedoeld is”.