Vissersbond roept op tot zelfregulering

AKERSLOOT, 13 APRIL. Voorzitter ing. J.K. Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond wil dat “goedwillende tong- en scholvissers” een overeenkomst tekenen waarin zij vastleggen zich aan de vangstvoorschriften te houden. Nooitgedagt deed hiertoe dit weekeinde een oproep tijdens de jaarvergadering van zijn bond.

Als vissers een nauwkeurige boekhouding voeren en hun vangsten uitsluitend via erkende Nederlandse afslagen verkopen, zouden ze controle door de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van visserij effectiever kunnen maken. Daarmee zou de dienst beter in staat zijn malafide vissers aan te pakken. Directeur Visserijen P. Draaisma van het ministerie noemde de oproep van Nooitgedagt “een geheel nieuw en verheugend geluid”.

De voorzitter van de Vissersbond kwam tot zijn stap wegens de massale ontduiking van de vangstvoorschriften in de tong- en scholvisserij. Aanvoer van illegale vangsten verstoort de markt. Boetes die worden opgelegd voor overtreding van de vangstvoorschriften zijn zo laag dat het lucratief blijft de hand te lichten met de regels, zelfs in het theoretische geval dat de frauderende visser regelmatig wordt betrapt.

De Nederlandse Vissersbond stelt als sanctie voor overtreders te bestraffen door vermindering van het aantal zeedagen. Op dit moment mogen de tong- en scholvissers gemiddeld 172 dagen op zee vertoeven. Gedurende die dagen mogen zij niet meer vangen dan een individueel vastgesteld en per soort bepaald contingent vis.

Nooitgedagt bepleit, ter uitvoering van zijn voorstel, oprichting van een "begeleidings- of beheerscommissie die objectief is en derhalve niet te dicht bij de visserij staat.' “Verwacht in dit stadium niet dat vissers zelf hun collega's voor de kant leggen of anderszins reguleren”, aldus de visserijvoorman.