Stakingen uitgebroken in zuivel en kleinmetaal

ROTTERDAM, 13 APRIL. In de zuivelindustrie en de metaalnijverheid zijn vanmorgen stakingen uitgebroken. Rond het middaguur lag volgens de bonden de produktie geheel of gedeeltelijk stil in ruim dertig zuivelfabrieken en in elf bedrijven in de kleinmetaal.

De werkgevers in de zuivelindustrie, verenigd in de FNZ, verwachten vandaag en morgen geen problemen met de levering van zuivelprodukten aan winkels. Op korte termijn verwacht de FNZ wel problemen met de opslag van zuivelprodukten in het noorden, waar bij twee vestigingen van Frico Domo al twee weken wordt gestaakt.

De Voedingsbond FNV, die de stakingen organiseert, heeft de werkgevers voorgesteld een regeling te treffen over de verwerking van melk van veehouders die met volle tanks kampen. Deze boeren dreigen melk, die wegens de staking niet verwerkt kan worden, in het milieu te lozen, nu ze van het ministerie van verkeer en waterstaat geen vergunning hebben gekregen voor lozing op zee. De bond heeft de werkgevers voorgesteld deze dreigende milieuschade te voorkomen door de melk onder voorwaarden die de bond vaststelt elders te laten verwerken. De werkgevers willen hierover wel afspraken maken, maar zij zijn niet bereid deze voorwaarden van de bond te accepteren.

Bij 15 zuivelbedrijven kwam de produktie door de staking vanmorgen helemaal stil te liggen. Bij 18 bedrijven werd de produktie gedeeltelijk gestaakt. “Bij een kleine 60 bedrijven vinden helemaal geen acties plaats, dus we kunnen nog wel wat schuiven met voorraden en produktie, voordat we in grote problemen komen”, aldus woordvoerster M.A. Hoogeveen van de FNZ.

Tot de acties in de zuivelindustrie is opgeroepen door de Voedingsbond FNV. Deze bond distantieert zich van de overeenstemming die twee andere bonden zondagmorgen vroeg alsnog bereikten met de werkgevers over een nieuwe CAO. De FNV-bond is het er niet mee eens dat de Vut-leeftijd in 1994 wordt verhoogd van 59 naar 60 jaar en vindt de loonsverhoging van 0,75 procent bovenop de prijscompensatie te mager.

De bonden hebben vanmorgen ongeveer 600 stakers ingeschreven bij elf bedrijven in de metaalnijverheid. Daar zijn de acties gericht tegen het voorstel van werkgevers om zieke werknemers vrije dagen te laten inleveren als de aanpak van het ziekteverzuim de komende twee jaar onvoldoende resultaat oplevert. In de kleinmetaal hebben de drie betrokken vakbonden een estafette-staking aangekondigd. Ze willen het aantal bedrijven waar wordt gestaakt voor Pasen opvoeren tot circa veertig.

Pag.11: Akkoord met drie bonden over nieuwe zuivel-CAO

In de zuivel (19.000 werknemers) bereikten de werkgevers, verenigd in de FNZ, zondagochtend vroeg alsnog overeenstemming over een nieuwe CAO met de Industrie- en voedingsbond CNV en de Unie BLHP en de vakbond voor hoger personeel (VHP). De Voedingsbond FNV, die aan het overleg niet meedeed, wijst de uitkomst af en handhaafde de stakingsoproep.

In het CAO-akkoord, dat geldt voor twee jaar, is afgesproken dat de leeftijd voor vervroegd uittreden tot 1 januari 1994 gehandhaafd blijft op 59 jaar en daarna tot 1 september 1995 wordt gegarandeerd op 60 jaar. De prijscompensatie wordt gehandhaafd. Daar bovenop gaan de lonen zowel in april dit jaar als in april volgend jaar met 0,75 procent omhoog. Er zijn geen afspraken gemaakt over het inleveren van geld en/of vrije dagen door zieke werknemers, zoals de werkgevers aanvankelijk wilden.

De Voedingsbond FNV noemt de afspraken tussen de werkgevers en de twee andere bonden “een slecht akkoord”. “De Vut-leeftijd gaat omhoog en het is onduidelijk wat er na september 1995 mee gebeurt. We vrezen dat een verdere verhoging in het verschiet ligt en dat is een slechte zaak in een sector waar de komende jaren sowieso al tweeduizend banen verdwijnen. Bovendien vervalt de regeling dat 55-plussers met 40 dienstjaren met de Vut kunnen. Ook dat is slecht voor de werkgelegenheid”, aldus woordvoerster W. Young van de Voedingsbond FNV. Verder vindt de FNV-bond vindt 0,75 procent loonsverhoging bovenop de prijscompensatie te weinig. “Wij willen ten minste 1 procent bovenop de prijscompensatie. De andere bonden hebben genoegen genomen met minder om de Vut de eerstkomende jaren te behouden. Werknemers krijgen zo minder loonsverhoging om mee te betalen aan de verslechtering van de Vut. Dat vinden wij een onbegrijpelijke ruil”, aldus Young.