Rusland wil steun van Westen voor conversie

BOEDAPEST, 13 APRIL. Rusland wil met Westerse steun bedrijven van militaire op civiele produktie laten overschakelen. Volgens de president van de Russische Centrale Bank, Georgi Matiukin, zoekt Rusland hiervoor steun van de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling (EBRD).

De privatisering van de grote staatsondernemingen in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie staat centraal op de jaarvergadering van de EBRD die vanmorgen in Boedapest is begonnen. Vanmiddag wordt achter gesloten deuren gesproken over de omschakeling van militaire produktie naar civiele doeleinden.

Georgi Matiukin zei gisteren dat Rusland graag wil samenwerken met de EBRD om de wapenindustrie te ontmantelen. “Wij zijn bereid tot samenwerking met het Westen en hopen dat de EBRD zal helpen om winstgevende bedrijven, die omschakelen van geavanceerde wapentechnologie naar vreedzaam gebruik, te financieren”, zei Matiukin.

Een voorstel dat EBRD-president Jacques Attali binnenskamers heeft gepresenteerd om tegen gunstige voorwaarden geld beschikbaar te stellen aan Oost-Europa ter financiering van deze omschakeling, heeft een lauwe reactie gekregen van de Westerse geldschieters van de bank. De EBRD zou zich zo kort na zijn oprichting nog niet moeten bezighouden met zogenoemde concessionele hulp, menen Westeuropese en Amerikaanse vertegenwoordigers in het bankbestuur.

Volgens de Amerikaanse minister van financiën Brady gaat de EBRD daarmee buiten zijn boekje. Minister Kok zei vanochtend: “Ik ben niet met een zak geld naar Boedapest gekomen.”

Kok, die fungeert als voorzitter van de EBRD-vergadering, wees vanmorgen in zijn openingstoespraak ook op de moeilijkheden bij de privatisering van grote staatsbedrijven in Oost-Europa. Daarnaast waarschuwde hij voor de risico's van nationalisme en schendingen van de rechten van minderheden in de nieuwe republieken van de voormalige Sovjet-Unie. “Als het streven naar financiële onafhankelijkheid en nationale soevereiniteit leidt tot isolationisme, moeten we op onze hoede zijn”, aldus Kok.

De president van de bank, Attali, hield vanmorgen een bevlogen pleidooi voor de opening van Westerse markten voor produkten uit Oost-Europa. Verder zei hij dat Westerse banken en bedrijven zich meer moeten laten leiden door de perspectieven op langere termijn als ze investeringen in Oost-Europa overwegen. Attali waarschuwde ook voor de gevaren dat in de chaos tussen plan en markt de overheden hun greep op de nationale economie verliezen aan de onderwereld. Dit is vooral het geval in de voormalige Sovjet-Unie. Attali pleitte voor meer staatsregulering ter bestrijding van de economische mafia.

    • Roel Janssen