Politie: geen idee wat te doen bij aardbeving

ROTTERDAM, 13 APRIL. De politie in Limburg beschikte vannacht over geen enkele instructie hoe gehandeld moest worden in geval van een aardbeving. In het rampenplan van de gemeente Roermond is volgens de gemeentelijke woordvoerder geen aardbeving voorzien.

De woordvoerder van het districtscommando van de rijkspolitie in Limburg zegt dat vannacht honderden telefoontjes zijn beantwoord van mensen die zich afvroegen wat er was gebeurd. Maar de politie gaf daarbij geen adviezen over wat gedaan moest worden om gevaar voor mensenlevens te voorkomen.

De Roermondse gemeentepolitie heeft volgens een medewerkster van de meldkamerzo alert mogelijk gereageerd op meldingen van mensen die in het donker in glas getrapt hadden en dergelijke kleine ongevallen. Maar ook daar had men er geen idee van wat te doen in geval van een aardbeving.

In landen die meer ervaring hebben met aardbevingen is algemeen bekend dat zo snel mogelijk huizen verlaten moeten worden. De meeste doden en gewonden bij aardbevingen vallen door neerstortend puin in en bij gebouwen. Het is gebruikelijk om na een eerste schok voorlopig buiten woningen te blijven, omdat het risico bestaat van nieuwe aardschokken en meer vallend puin. Volgens een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken is het de verantwoordelijkheid van iedere individuele gemeente om te beslissen met welke calamiteiten rekening wordt gehouden in het gemeentelijk rampenplan. Iedere gemeente is verplicht om zo'n rampenplan te hebben.

Na de aardbeving vannacht kregen de bewoners van Limburg via de radio ook geen enkele instructie. De Tros onderbrak een muziekprogramma met de als grap bedoelde mededeling dat minister Dales uit bed was gevallen, en ging vervolgens verder met het uitzenden van muziek. De eerste mededeling over de aardbeving kwam om vier uur vannacht via de radionieuwsdienst van het ANP, bijna veertig minuten na de eerste aardschok. Ook in dat geval was er voor de luisteraars geen enkel advies.