Nederlands materieel in Kroatische burgeroorlog

DEN HAAG, 13 APRIL. Vrachtauto's en ambulances afkomstig van het Nederlandse leger worden in Kroatië gebruikt in de burgeroorlog. De fracties van D66 en PvdA willen daarom opheldering van staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (defensie) over het afstotingsbeleid van verouderd militair materieel. Zij verzetten zich tegen het gebruik van voormalig Nederlands materieel in Kroatië.

De laatste maanden zijn honderden legervoertuigen in Kroatië terechtgekomen. Nederlandse opkopers kochten het materieel van de Dienst Domeinen en via de tussenhandel in Duitsland kwamen de voertuigen in Kroatië terecht. De commissie afstoting, met vertegenwoordigers van Defensie, Economische Zaken, Financiën en Buitenlandse Zaken, heeft de verkoop goedgekeurd.

Volgens Defensie gaat het om legervoertuigen die tussen 1952 en 1960 zijn aangekocht. Voor het veroudere materieel is het niet langer mogelijk reserve-onderdelen aan te schaffen. De voertuigen waren afkomstig uit mobilisatiecomplexen. In 1988 is bepaald dat de vrachtwagens niet langer "een militair-strategische' waarde hebben. Zonder toestemming van de Commissie afstoting kunnen zij dus worden verkocht op een veiling van de Dienst Domeinen, aldus Defensie.

De PvdA en D66 vallen over het feit dat terwijl Nederlandse militairen worden uitgestuurd om onder VN-vlag de vrede in de Joegoslavische republieken te bewerken, in deelrepublieken Nederlands legermaterieel opduikt.