Nederland stelt sancties uit tot na overleg OAS over Peru

LIMA, 13 APRIL. De Nederlandse regering wacht de uitkomst van de vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) af, voordat zij sanctiemaatregelen tegen Peru wil nemen.

In tegenstelling tot Duitsland, dat eind vorige week een krediet ter waarde van 180 miljoen D-mark opschortte, heeft Nederland nog geen concrete maatregelen genomen. Als mogelijke sanctiemaatregel overweegt minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) de opschorting van een schenking van 19 miljoen gulden aan Peru, aldus diplomatieke kringen in Lima. Het bedrag vormt de tweede "tranche' van een schenking van in totaal 40 miljoen gulden die Nederland vorig jaar toezegde als bijdrage aan de internationale steungroep van landen die de herintrede van Peru in de internationale financiële gemeenschap nastreefde. Eind vorig jaar maakte Nederland 21 miljoen gulden over naar de Wereldbank ten behoeve van Peru.

De met Nederlands geld gesteunde humanitaire projecten gaan overigens gewoon door. Nederland werkt in Peru vooral via de zogenoemde niet-gouvernementele organisaties die in verschillende delen van het land projecten uitvoeren. De totale Nederlandse ontwikkelingshulp aan Peru bedraagt 25 miljoen gulden op jaarbasis. De schenking van 40 miljoen gulden was volgens ingewijden vooral te danken aan de bijzondere belangstelling van minister Pronk voor Peru.