Mitterrand: haast met "Maastricht'

PARIJS, 13 APRIL. President Mitterrand wil dat het Franse parlement bij voorkeur voor de zomer een wijziging van de grondwet goedkeurt die nodig is om het verdrag van Maastricht over de Europese Politieke en Monetaire Unie te kunnen ratificeren. Als de oppositie hieraan niet wil meewerken zal Mitterrand de Fransen via een referendum om goedkeuring vragen. Hij zei dit gisteravond in een vraaggesprek dat rechtstreeks op de televisie werd uitgezonden.

De Franse constitutionele raad heeft bepaald dat het verdrag bepalingen bevat die strijdig zijn met de bestaande grondwet of "essentiële voorwaarden voor de uitoefening van de nationale soevereiniteit' aantasten. Het betreft de monetaire eenwording, het besluit per 1 januari 1996 met gekwalificeerde meerderheid te beslissen over het visumbeleid in de Europese Unie en het verlenen van actief en passief kiesrecht voor onderdanen van andere EG-landen die permanent in Frankrijk wonen.

De grote Franse politieke partijen zijn alle intern verdeeld over "Maastricht' en de noodzakelijke grondwetswijziging. De leider van de kleine linkervleugel in de PS, oud-minister van defensie Jean-Pierre Chevènement, verklaarde dit weekeinde dat hij tegen zou stemmen. Ook minderheden in de gaullistische RPR en de liberale UDF zijn tegen Maastricht en sommige partijleiders spraken zich gisteren uit voor een referendum omdat de regering na de recente verkiezingsnederlagen onvoldoende legitimiteit heeft.

Mitterrand zei gisteravond verder dat hij zich mede verantwoordelijk voelde voor het verlies van de socialistische partij bij de recente lokale verkiezingen. Maar als rechts bij de parlementsverkiezingen van volgend jaar de meerderheid krijgt, is de president gereed voor een nieuwe "cohabitation'.