Lubberiana linguistiana

Natuurlijk, het was geen officieel stuk, maar een intern stuk voor de collega's.

Dus dat hij een wat lossere taal bezigt, wie kan dat de premier nu kwalijk nemen? Het betreft de "bouwstenen kaderbrief' die Lubbers vrijdag 3 april zijn collega's in de ministerraad overhandigde. Die moesten zich aan de hand van de kaderbrief van Wim Kok van financiën voor de eerste maal buigen over de bezuinigingsplannen voor 1993 en de "MP' had ten behoeve van de discussie even "meegedacht'.

Het stuk van Lubbers is zowel voer voor psychologen als voor linguïsten. Wie niet beter weet, zou denken een mislukte computeruitdraai van het Centraal Planbureau in handen te hebben. Maar de ministers weten beter, ze krijgen immers vaker een gedachte van Lubbers onder ogen. Zij hebben dus geen moeite met zinnen als “Wat bij dit alles nog ontbreekt is nog een eventueel milieu-gemotiveerde differentiatie in de MRB. Inmiddels komen er wel geluiden op die ervoor pleiten het lastenverzwarende pakket ex Tuba gewoon wel aan te houden.” Zij gaan direct op het puntje van hun stoel zitten als de "MP' schrijft dat “de A uit de WKA relevant wordt”. Maar waarom moet Lubbers opeens midden in zo'n verhaal een beroep op de bijbel doen? “Om die af te wegen zou opnieuw gekeken kunnen worden in de bijbel terzake van alle mogelijke maatregelen die vorig jaar bij de Tuba ter tafel lagen”, meldt hij op pagina vier. Nee, hier wordt niet opeens de C van het CDA relevant. Het is slechts de subsidiebijbel van het ministerie van financiën. Oftewel de studie waarin keurig staat opgesomd op welke subsidieregelingen kan worden bezuinigd. In deze kommervolle tijden het enige echte "boek der boeken' voor ministers. (M.K. )

    • Mark Kranenburg
    • Willebrord Nieuwenhuis
    • Derk-Jan Eppink