Fraga: minder "Madrid' in de regio's

MADRID, 13 APRIL. Manuel Fraga, de conservatieve president van de regio Galicië, vindt dat de Spaanse centrale overheid zich geheel moet terugtrekken uit het bestuur van delen van het land die worden gekenmerkt door een eigen historie en cultuur.

In Catalonië, Baskenland en Galicië zou de burger alleen nog maar te maken moeten hebben met ambtenaren die onder het gezag staan van de eigen deelregering. Dit heeft de president van de "Xunta' het afgelopen weekeinde meegedeeld na een kloosterretrate van drie dagen met zijn regeringsploeg.

Fraga heeft al eerder gezinspeeld op het terugdringen van de rol van Madrid in de drie "historische autonomieën' en zijn denkbeelden op dit punt worden gedeeld door Jordi Pujol, de president van Catalonië. Nu heeft hij echter een naam aan zijn plan verbonden en de argumentatie nader uitgewerkt. De "eenheidsadministratie' die Fraga voorstelt is naar zijn inzicht een stroomlijning van het overheidsapparaat die geld oplevert en als voordeel heeft dat de burger niet meer in verwarring wordt gebracht doordat hij zich voor sommige zaken bij de rijksoverheid moet melden en andere kwesties door het regionale gezag behandeld worden. De regering in Madrid moet zich, behalve op het gebied van defensie en buitenlandse zaken, geheel door de regionale overheid laten vertegenwoordigen en als het gaat om belastingen, sociale verzekeringen en justitie vooral een coördinerende rol vervullen.