Energieverspilling

Verplicht de lampen aan overdag: Een stralend symbool van energieverspilling. Hoe is het mogelijk dat het ene ministerie pleit voor een bewust gebruik van energie, terwijl een ander ministerie het voeren van overbodige verlichting verplicht stelt. Niet alleen in het donker, maar altijd. Niet alleen op de snelweg, maar overal, zelfs op woonerven.

En waarom? Toegenomen veiligheid? Nee, want dat is niet bewezen. Dat geeft de regering zelf ook toe. Proeven in Nederland (Delft) zijn mislukt omdat de burger er het nut niet van inzag. In Denemarken is zelfs gebleken dat het aantal ongelukken met zwakke verkeersdeelnemers toeneemt. Een zuinig gebruik van energie vraagt een bewust gebruik van energie. Een blind gebod tot het altijd voeren van verlichting geeft geen stimulans voor een bewust gebruik van energie. Het is een maatregel die slechts door een zwaar verkokerde overheid kan worden genomen. Laten we hopen dat de Tweede Kamer het voorstel in een wat breder licht weet te bezien.

    • H.E. Sweers