Bollenteelt schakelt 400 Ierse pellers in

DEN HAAG, 13 APRIL. Ten minste vierhonderd Ieren komen na de zomer naar Nederland om tijdelijk in de bollen te gaan werken. Het gaat hierbij om vacatures in de bollenteelt, waarvoor onvoldoende Nederlandse werklozen beschikbaar zijn.

Dat Ieren in de bollenstreek werkzaam zijn, is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Nieuw is dat dit nu via bemiddeling van de arbeidsbureaus gebeurt. Bovendien zijn het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA) en zijn zusterorganisatie in Ierland een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Woensdag wordt dit in Dublin bezegeld door de ondertekening van een contract. Een vertegenwoordiger van het arbeidsbureau in Dublin komt binnenkort voor een jaar naar Nederland om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden om meer Ieren hier aan een baan te helpen. Bovendien zal hij de Ieren die in de Nederlandse bollen aan het werk gaan desgewenst begeleiden. Van de landen in de EG heeft Ierland met een percentage van 21 de hoogste werkloosheid. In Nederland staat de werkloosheid op 7 procent, lager dus dan het EG-gemiddelde van 8,9 procent.

Volgens een woordvoerster van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening is het aantrekken van de Ieren een manier om de illegale arbeid tegen te gaan, die zich in het bijzonder voordoet in de Bollenstreek, het Westland en bij de aspergeteelt in het zuiden. Zij zegt dat bollenkwekers in toenemende mate hun vacatures melden bij de arbeidsbureaus. “Dan is het arbeidsbureau min of meer verplicht om die vacatures ook te vervullen, want de bedrijven moeten wel kunnen oogsten.” De Ieren komen omstreeks half september naar Nederland om te werken in de oktoberpiek in de bollenteelt. Zij krijgen arbeidscontracten van minimaal negen weken.

Een breed samengestelde commissie (met werkgevers, werknemers en justitie daarin vertegenwoordigd) bestudeert het verschijnsel van de illegale arbeid in de agrarische sector en wat daartegen kan worden gedaan. Deze zomer komt zij met aanbevelingen.