Basisinkomen

In de huidige samenleving is het verkrijgen van inkomen om niet redelijk ingeburgerd. Maar het ogenschijnlijk kunnen voortbestaan van een maatschappij waarbinnen de relatie tussen opbrengst en kosten, anders gezegd tussen verdiensten en inkomens, is losgelaten vermindert de realiteitszin, met alle nadelen van dien.

Indien we de voorspelbare ineenstorting van de Westerse economieën willen realiseren, respectievelijk bespoedigen, lijkt de invoering van een "basisinkomen' mij de aangewezen weg.

Er zijn echt wel oplossingen denkbaar die wel de voordelen van een basisinkomen opleveren maar niet de nadelen: - Het beter op elkaar afstemmen van alle inkomens, zoiets als een nationale (of Europese) loonschaal, waarin de verhoudingen tussen alle inkomens worden vastgesteld. - Van een aantal kernfuncties vaststellen welk inkomen onder slechte omstandigheden (crises) nog gerealiseerd kan worden. - Met behulp van de voornoemde twee componenten en gecorrigeerd voor alle huidige inkomensoverdrachten uit subsidies, sociale wetgeving en belastingen, valt dan een overzicht te maken van alle inkomens ten tijde van laag-conjuctuur. We noemen dit primaire inkomens. - Begrippen als winst en kostprijs worden hiernaar aangepast; loon- en inkomstenbelasting vervallen, deze worden opgevangen door een "winstbelasting' te heffen bij alle bedrijven. - Er wordt een eenduidige administratie wettelijk voorgeschreven voor alle bedrijven. De overheid controleert dit intensief. - De winst na belasting wordt verdeeld tussen werknemers en kapitaalverschaffers. Het eigendom van iedere reservering wordt volgens dezelfde maatstaven verdeeld. - De verdeelsleutel wordt in hoge mate beïnvloed door het reëel geïnvesteerde vermogen ten opzichte van de primaire loonsom. Praktisch liggen zij tussen 20/80 en 80/20. - Alle verdere noodzakelijke aanpassingen worden verricht.

De voordelen boven een systeem van "basisinkomens' zijn evident. Eindelijk wordt er een grens gesteld aan "eerlijk' delen en zijn de vermeende belangenverschillen tussen kapitaal en arbeid opgelost. Eindelijk ontdekken we dat zekerheid, voor zover dit bestaat, gezamenlijk bereikt moet worden en houden we op met het slachten van de legkippen. Eindelijk worden we realistisch.

    • H. Bets