Werkgevers gepikeerd over "halsstarrige' Industriebond

De werkgeversorganisaties VNO en KNOV vragen zich af of het nog zin heeft afspraken te maken met de vakcentrale FNV, nu de Industriebond FNV weigert in CAO's voor kleinmetaal en textiel "negatieve prikkels' op te nemen om het ziekteverzuim terug te dringen.