Vrouwenstudies (2)

Aan het slot van uw artikel over "Het misverstand vrouwenstudies' merkt u op: ""Aan de top van de zuil vergaderden de voorvrouwen zich suf, of schreven feministische columns, aan de onderkant van de piramide bleef de Nederlandse vereniging van huisvrouwen als altijd de grootste vrouwenorganisatie (en daar drong weinig door van de nieuwe subsidiestroom).''

De constatering dat er weinig geld van de nieuwe subsidiestroom doordrong bij de bestaande vrouwenorganisaties is juist, maar dat de NVVH de grootste is, klopt niet. Die eer komt de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen toe, met 77.000 leden sinds jaar en dag de grootste van alle vrouwenorganisaties.