Verto nog steeds niet uit verliezen

Verto (staalkabels, visserij-uitrusting) heeft vorig jaar na buitengewone lasten een verlies geleden van 5,8 miljoen gulden. Over 1990 bedroeg het negatieve resultaat nog 15,7 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat was 2,4 miljoen positief tegen 3,7 miljoen gulden negatief vorig jaar. Het dividend wordt ook dit jaar gepasseerd.

De omzet over 1991 ligt - na eliminatie van de omzet van de per 1 januari verzelfstandigde De Regt-bedrijven - met 232 miljoen gulden fractioneel boven het niveau van 1990. De resultaten zijn vorig jaar in negatieve zin beïnvloed door de exploitatieverliezen van de staalkabelafdeling van Le Lis, die eind vorig jaar is gesloten. De hoge financieringslasten blijven voor Verto een bron van zorg.

Bij gelijkblijvende marktomstandigheden wordt voor 1992 een verder herstel van het bedrijfsresultaat voorzien. De winst kan worden beïnvloed door mogelijk nog te nemen herstructureringsmaatregelen bij visserij-uitrusting.