Personeel huis van bewaring dreigt met actie

LEEUWARDEN, 11 APRIL. Een comité van personeel uit het huis van bewaring in Leeuwarden dreigt met acties als de directie niet ingaat op zijn eisen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Het comité eist van de directie een verlaging van de werkdruk, het direct opvullen van vacatures en een betere begeleiding van zieke werknemers. Het actiecomité zegde eerder het vertrouwen in de directie op. In het huis van bewaring werken in totaal 120 mensen, onder wie 72 bewaarders voor 156 gedetineerden. Volgens A. Boneschansker van het actiecomité was de motie van wantrouwen bedoeld om de directie te dwingen de "sociaal-emotionele problemen' onder het personeel op te lossen. “Het is niet onze bedoeling de directeur weg te sturen”.

Boneschansker verwijt de directie onvoldoende te hebben geluisterd naar de grieven van de dienstcommissie, die uit protest vorige week aftrad. “Die klaagt al drie jaar over te hoge werktijden en weinig verlof maar al die tijd is er niets gebeurd”, aldus Boneschansker. Sommige personeelsleden draaien drie, vier weken lang 70 uur per week en leveren vrije weekeinden in, stelt hij. “De maat is nu vol.”

De directie had zich, zo vindt Boneschansker, bij het ministerie sterker moeten maken voor haar eigen "winkel' en ondanks de vorig jaar ingestelde vacaturestop binnen het gevangeniswezen druk moeten uitoefenen om meer bewaarders in dienst te krijgen. Directeur A. Hiemstra van het huis van bewaring geeft in een reactie blijk van begrip voor de klachten van zijn personeelsleden. Hij heeft regelmatig aan de bel getrokken bij Justitie. “We zitten nog middenin een reorganisatie. Nieuwe medewerkers kunnen niet worden aangetrokken vanwege de vacaturestop. Via overplaatsing kunnen bewaarders uit andere gevangenissen worden aangenomen maar dat proces verloopt niet zo slagvaardig. Bovendien gaan medewerkers van de gevangenis uit Assen liever naar Zwolle dan naar het verre Leeuwarden.”

Volgende week woensdag praat de directie met vertegenwoordigers van de bonden AbvaKabo, CFO en de Bond voor Personeel bij Straf en Aanverwante Gestichten, waarbij ook vertegenwoordigers van het ministerie van justitie aanwezig zijn.