Nederlands diploma Tsjechische leraren

ARNHEM, 11 APRIL. Twintig Tsjechische docenten Engels uit het basis en voortgezet onderwijs hebben gisteren in Arnhem diploma's uitgereikt gekregen voor een vierweekse cursus die ze in Nederland hebben gevolgd op initiatief van de ABOP, de Nederlandse vakbond voor onderwijzend personeel.

Er komen dit jaar nog twee groepen Tsjechische onderwijzers naar Nederland om zo'n cursus te volgen. Bedoeling van de cursussen is om enerzijds het peil van het onderwijs in Tsjechoslowakije op een hoger plan te brengen, anderzijds een basis te leggen voor medezeggenschapscommissies zoals die in Nederland bestaan. De cursisten volgen in Nederland twee weken "bijscholing' en lopen ook nog eenzelfde periode mee bij collega-docenten in het land. Volgens de organisatoren van de cursus, waaronder naast het ABOP ook het instituut voor leerplan ontwikkeling SLO, ligt de nadruk in de bijscholing vooral op de leergangontwikkeling.