Moties van oppositie verworpen, voorstel euthanasie naar Kamer

DEN HAAG, 11 APRIL. Nu een Kamermeerderheid van CDA en PvdA instemt met het kabinetsstandpunt inzake medische beslissingen rond het levenseinde heeft Justitie gisteren het door het Kabinet aangekondigde wetsvoorstel inzake euthanasie naar de Kamer gestuurd.

Dit wetsvoorstel, dat overeenkomt met het eerder bekend gemaakte concept, verankert een meldingsprocedure voor artsen die meegewerkt hebben aan euthanasie of levensbeëindiging zonder verzoek in de Wet op de Lijkbezorging. De Raad van State heeft zich, afgezien van een redactionele kanttekening, achter het wetsvoorstel geschaard.

De fracties van CDA en PvdA wezen donderdagavond in de Tweede Kamer een serie kritische moties van de oppositiepartijen over het euthanasie-voorstel van het kabinet van de hand. Door deze opstelling kreeg geen van deze moties een Kamermeerderheid.

Het debat vorige week in de Kamer over het regeringsstandpunt spitste zich toe op een dringende oproep van de oppositiepartijen aan het kabinet om de meldingsregeling voor euthanasie (levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek) niet tevens van toepassing te verklaren op levensbeëindiging zonder verzoek. Een motie van D66 om deze twee kwesties niet gezamenlijk in een regerling onder te brengen kreeg alleen de steun van D66, VVD en Groen Links. Door de gezamenlijke opstelling van CDA en PvdA kwam de steun voor het compromis van de coalitie niet in gevaar.

Een motie van de kleine christelijke fracties SGP, GPV en RPF om de wettelijke norm van een verbod op euthanasie ook in de praktijk te laten naleven, kreeg alleen de steun van de indieners en van het VVD-Kamerlid Franssen, die lid is van de Hervormde Gemeente van Nederhorst den Berg. Ook een voorstel van Groen Links om de strafbaarheid van euthanasie onder strikte voorwaarden op te heffen werd afgestemd. Deze motie kreeg buiten de indienende fractie nog de steun van D66 en VVD, behoudens het Kamerlid Franssen.

Eén lid van de CDA-fractie, Van Leijenhorst, kan zich niet vinden in de nu voorgestelde regeling, zo deelde CDA-woordvoerder Van der Burg voor de stemmingen mee. Van Leijenhorst zal echter pas afwijkend stemmen bij de behandeling van het wetsvoorstel.