Matrixborden moeten files terugdringen

ROTTERDAM, 11 APRIL. Rijkswaterstaat begint maandag op rijksweg 2 tussen Utrecht en Abcoude met een experiment om filevorming op de Nederlandse snelwegen terug te dringen.

Automobilisten worden door waarschuwingsborden gemaand een adviessnelheid aan te houden. Door tijdige snelheidsmatiging kan het "harmonica-effect' worden vermeden, dat filevorming in de hand werkt. Automobilisten rijden doorgaans met te hoge snelheid op een file af. Als zij dan abrupt moeten remmen, ontstaat een schokgolf van de auto's achter hen, waardoor files nodeloos worden verlengd.

Het experiment, dat een half jaar zal duren, maakt gebruik van de bestaande matrixborden, die al enkele jaren worden ingeschakeld om automobilisten hun snelheid te laten beperken bij ongelukken of opkomende mist. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat heeft onderzoek aangetoond dat de snelheidsbeperkende borden "buitengewoon goed' werken. Weggebruikers blijken automatisch af te remmen, zelfs als ze de reden van de snelheidsbeperking niet kennen. In november heeft Rijkswaterstaat in het nieuwe reglement voor verkeersregels en verkeerstekens vastgelegd dat de borden een verplichte maximumsnelheid aangeven in plaats van een adviessnelheid.

Op de A28, de snelweg Groningen-Assen-Meppel, is onlangs een project "Video Controle' begonnen. Het rijgedrag van weggebruikers wordt gecontroleerd vanuit een onopvallende auto, uitgerust met een videocamera en -monitor. Doel is het gevaarlijk rijgedrag terug te dringen.

Ook moet de nieuwe controle tijdwinst opleveren voor de politie bij het aanhouden van mensen. “Bestuurders worden na hun aanhouding direct geconfronteerd met hun onveilige weggedrag. Mensen geven hun gevaarlijke rijgedrag eerder toe als ze dat zelf ook kunnen zien op de monitor”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat in Drenthe.

Op het Drentse deel van de A28 zijn in vier jaar tijd 920 ongelukken gebeurd, waarvan 121 met lichamelijk letsel of dodelijke afloop.