Indonesische minister brengt Nederland bezoek

JAKARTA, 11 APRIL. De Indonesische minister van handel, Arifin Siregar, zal eind deze maand tijdens een reis aan verschillende Europese landen ook Nederland aandoen.

Siregar noemde zijn bezoek aan Nederland van “bijzonder belang” om ervoor te zorgen dat de handelsbetrekkingen niet zullen lijden onder het besluit van Jakarta geen ontwikkelingshulp van Nederland meer te aanvaarden. Het bezoek van Siregar is een nieuwe aanwijzing dat de Indonesische regering de breuk daadwerkelijk beperkt wil houden tot het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Vorige week zei minister Van den Broek van buitenlandse zaken in de Tweede Kamer dat hij in overleg was met de autoriteiten in Jakarta over een bezoek van hem aan Indonesie. Hij hield toen ook rekening met de mogelijkheid van een bezoek op korte termijn van staatssecretaris Van Rooy (buitenlandse handel) aan dat land. Volgens Van den Broek illustreerden deze gesprekken over een bezoek nog eens dat het de Indonesische regering “onverkort” ernst is met voortzetting en uitbreiding van de contacten met Nederland voor zover die niet liggen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.