Gevolg van heffingskorting

De Commissie-Stevens, die het kabinet vorig jaar adviseerde over een vereenvoudiging van het belastingstelsel, heeft voorgesteld om de huidige belastingvrije som - die meer oplevert naarmate men meer verdient - te vervangen door een zogenoemde heffingskorting. Zo'n tax-credit geeft iedere belastingbetaler hetzelfde voordeel.

De basisaftrek in de loon- en inkomstenbelasting is op dit moment namelijk meer "waard' als men in hoger belastingtarief valt. Een heffingskorting komt in mindering op de verschuldigde loon- en inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen, en het belastingvoordeel is niet meer afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Een belastingvrije som van 5225 gulden (tweeverdieners) betekent dat het verschuldige bedrag voor de belastingplichtige in de eerste schijf met 2014 gulden daalt (38,55 procent van 5225 gulden). Voor belastingplichtigen van wie het inkomen tot in de tweede schijf (50 procent) doorloopt, vermindert de som met 2613 gulden. En voor belastingplichtigden die een toptarief van 60 procent betalen, vermindert het bedrag met 3135 gulden.

In een vraaggesprek met deze krant toonde Stevens zich onlangs bevreesd dat alleen de tax-credit zou overblijven van zijn rapport "Graag of niet'. Stevens: “Dan zeg ik: ho heren, die haalt u er op oneigenlijke gronden uit. Daar moet u mijn naam niet voor gebruiken. ( ) Zet mij dan maar voorlopig in de boekenkast.”