De Vries wil compensatie voor minima

DEN HAAG, 11 APRIL. CDA-minister De Vries (sociale zaken) wil opnieuw door middel van belastingmaatregelen de laagste inkomens compenseren voor de inkomensachteruitgang die het loslaten van de koppeling zal veroorzaken.

De belastingverlaging voor de minima zou gefinancierd kunnen worden door de belastingaftrek voor midden- en hoge inkomens te beperken. Het CDA is om deze reden rigoreus tegen het plan. De PvdA toont zich daarentegen ingenomen met het voorstel.

De Vries denkt aan het introduceren van een zogenoemde heffingskorting in de loon- en inkomstenbelasting. Via zo'n "tax-credit' - die niet afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en voor iedereen hetzelfde belastingvoordeel oplevert - kan volgend jaar toch een evenwichtige inkomensverdeling worden bereikt, aldus de CDA-minister. “Een onaanvaardbare maatregel”, zegt het Kamerlid Terpstra, financieel woordvoerder van de CDA-fractie. “Het is een nivellerende maatregel en die wijzen wij resoluut van de hand”.

De minister van sociale zaken lanceerde zijn voorstel in het kader van de besprekingen over de begroting 1993. Begin dit jaar is de koppeling tussen lonen en uitkeringen ook niet toegepast. Het besteedbaar inkomen van de minima is toen eveneens via belastingverlaging op peil gehouden. Deze werd gefinancierd door de inflatiecorrectie niet toe te passen. Het CDA liet hierop weten het schrappen van de inflatiecorrectie maar voor één keer te zullen accepteren. “De tax-credit is een andere maatregel met hetzelfde effect, namelijk nivellering. En daarvoor gold: één keer maar nooit weer”, aldus de CDA'er Terpstra. PvdA-vice-fractievoorzitter Leijnse is “bezorgd” over de inkomensontwikkeling van de minima. “Als je ontkoppelt worden de inkomensverschillen nog groter”, zegt hij. “Als je dit via een tax-credit kan corrigeren, ok, maar eerst wil ik de berekeningen wel eens zien.”

Het kabinet vergadert vandaag ook over de zogenoemde Kaderbrief van minister Kok. De besprekingen zouden volgende week donderdag moeten worden afgerond. Volgens de minister van financiën moet er voor een bedrag van bijna 3,5 miljard gulden worden bezuinigd. Daarnaast wordt bekeken of een aantal lastenverzwarende maatregelen (huren, tarieven openbaar vervoer, benzine- en dieselaccijzen) waartoe kabinet een jaar geleden heeft besloten, kunnen worden verminderd of uitgesteld. Zo kan een stijging van de collectieve lastendruk worden verminderd.

Pag.3: CDA-ministers dringen aan op bezuinigingen

Met name de CDA-ministers dringen aan op extra bezuinigen om de lasten te kunnen verlichten. Premier Lubbers nam gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie - ondanks felle kritiek van de fracties van CDA en PvdA - geen afstand van zijn "ruimere' interpretatie van de afspraak die de regeringspartijen hebben gemaakt over het terugdringen van het financieringstekort. “De automatische piloot bestaat voor mij niet”, aldus Lubbers.

CDA en PvdA willen vasthouden aan een financieringstekort van het rijk van 3,25 procent van het nationaal inkomen. Lubbers wil dit ook, maar gezien de precaire economische situatie mag het tekort wat hem betreft worden gereduceerd door incidentele maatregelen. Hij denkt hierbij aan de verkoop van staatsdeelnemingen en het gebruik maken van extra Duitse aardgasinkomsten. In de praktijk betekenen deze "boekhoudtrucs' dat de problemen naar latere jaren worden verschoven.

Lubbers benadrukte gisteren dat de “prioriteit van het kabinet ligt bij de werkgelegenheid”. Het kabinet moet volgens hem “alles op alles” zetten om volgend jaar de algemene prijsstijging onder de 3,5 procent te houden. Het Centraal Planbureau verwacht dat de inflatie stijgt van 3,5 procent dit jaar tot 4,25 procent in 1993.

FNV-voorzitter Stekelenburg ziet weinig heil in het langzamer terugdringen van het financieringstekort om zo ruimte vrij te maken voor lastenverlichting. In een vraaggesprek met de dagbladen van de VNU zegt hij: “Twee jaar geleden hadden we misschien gezegd, ja een leuk idee. Toen waren wij nog niet zo overtuigd van de heilige noodzaak van tekortvermindering. Maar nu ligt dat anders. Ook in dit huis heeft nu de mening postgevat dat dat absoluut noodzakelijk is.”

Stekelenburg vraagt zich af of een btw-verlaging, als middel om de loonstijging te beperken, wel feitelijk uitvoerbaar is. “Waar haal je het geld vandaan”, vraagt hij zich af. “Je zult ervoor moeten bezuinigen en dat tast de kwaliteit van de samenleving aan.”

Volgens VVD-leider Bolkestein knipt premier Lubbers met zijn suggestie over het financieringstekort de laatste band door die hij nog had met het succesvolle herstelbeleid uit de jaren tachtig. Bolkestein zei dit gisteravond tijdens een spreekbeurt in Heerlen.