De Chirico

In het Zaterdags Bijvoegsel van 4 april jl. staat een uitstekend artikel van Marc Leijendekker over de verkiezingen en politieke situatie in Italië, verlevendigd met een illustratie van, zoals vermeld, Geert Setola.

Dit nu is pure plagiaat. De afbeelding is een afdruk van een schilderij van de Italiaanse kunstenaar Giorgio de Chirico, surrealist en wellicht de meest begaafde der moderne schilders.

Alleen de schets van Italië, getekend op het grondoppervlak, met de dolken aan de grenslijnen, is van Setola.

Het geheel is aardig gevonden, maar de naam van De Chirico had zeker erbij vermeld moeten worden.

    • H.M. Bloem-Kuipers