Archieven (2)

Over "archiefschatten' spreekt Rijksarchivaris F.Ketelaar in het Hollands Dagboek van 4 april. Wil hij ons dan eens uitleggen waarom hij die op grote schaal vernietigt?

Sinds een aantal jaren doen wij onderzoek in het archief van het Departement van Oorlog, over de periode 1895-1913. Onze interesse gaat uit naar beproevingen van vuurwapens voor het Nederlandse leger. Het archief van het Departement van Oorlog was vrijwel het enige in Europa, waar nog gedetailleerde informatie uit die periode over (ook buitenlandse) wapens te vinden was. Een deel van dat archief, uit de periode 1880-1913, is langere tijd naar Winschoten verhuisd, zogenaamd voor conservering. Nu is het terug.

Toen wij ons onderzoek voort wilden zetten, kwamen we tot een verbijsterende ontdekking: 95% van het materiaal is op bevel van het Rijksarchief vernietigd. Doet de heer Ketelaar dat met zijn "archiefschatten': gewoon weggooien? Is het gebruikelijk dat een statisch archief nog eens wordt opgeschoond en dat - zoals de nieuwe inventaris haast trots vermeldt - ruim 1100 meter archief van honderd jaar geleden wordt teruggebracht tot 17 meter? Wie is er in hemelsnaam verantwoordelijk voor deze stompzinnige vernieling van uniek materiaal?

De heer Ketelaar vindt het zo'n leuk gezicht, schrijft hij, al die mensen in de studiezaal, gebogen over allerhande stukken.

Wij hebben daar zelf heel vaak gezeten, meneer Ketelaar, en we hebben gelukkig een aantal stukken laten kopiëren. Binnen afzienbare tijd hopen we daar een boek over te laten verschijnen. Het was de bedoeling de vindplaatsen van materiaal te annoteren. Welnu, heer Ketelaar, u hebt dat heel makkelijk gemaakt. De noten kunnen nu simpelweg luiden: prullenbak Rijksarchief. En in de inleiding kan komen te staan: tot 1992 was hierover nog informatie te vinden.

    • Guus de Vries
    • Bas Martens