Winst Interborg stijgt 58 procent

Interborg, een in 1988 opgerichte verzekeringsmaatschappij die zich toelegt op het stellen van bankgaranties voor Nederlandse ondernemingen in binnen- en buitenland, heeft vorig jaar een winst geboekt van 600.000 gulden, een stijging van 58 procent ten opzichte van het resultaat van 1990, zo blijkt uit het verslag over het derde boekjaar van Interborg.

Interborg begon op 1 september 1988 met haar activiteiten. Die omvatten het stellen van douane-, accijns-, leverings-, werkuitvoerings- en andere garanties.

De premie-ontvangst steeg vorig jaar van 3,5 miljoen tot 5,1 miljoen gulden, waarvan 2,6 (1,7) miljoen gulden voor premies aan herverzekeraars werd uitgegeven. Zodoende steeg de netto premie-ontvangst van 1,8 miljoen tot 2,5 miljoen gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting verbeterde van ruim vier ton tot 1,1 miljoen gulden.

Interborg verwacht voor het lopende jaar verdere groei van omzet en winst.

Aandeelhouders in Interborg zijn de Bloemers/Nassau Groep (30,67 procent), Centraal Beheer (20 procent), de Verzekeringsbank Moira (8,89 procent), de Amsterdamse Investeringsbank (6,67 procent) en de Management/IPM Participatie Maatschappij (33,77 procent).