Vastgoedfonds Nedufo verbetert exploitatie resultaat

Het Nederlands Duurzaam Fonds ter belegging in onroerend goed Nedufo, waarvan de participaties ter beurze van Amsterdam zijn genoteerd, heeft in 1991 een stijging van 20 procent van het netto exploitatieresultaat gerealiseerd tot 10,72 gulden per participatie.

Op grond van onafhankelijke taxaties is eind 1991 3,7 miljoen gulden (3,6 procent) op de waarde van het onroerend goed afgeboekt. De intrinsieke waarde per participatie kwam hierdoor eind vorig jaar uit op 133,90 gulden.

Van de door Nedufo ontvangen huuropbrengsten heeft 50 procent betrekking op winkels en winkelcentra, 43 procent op woningen en 7 procent op kantoren en andere bedrijfsobjecten.

Onroerend goed maatschappij Nevas nam tegen het eind van vorig jaar een belang van 32 procent van de uitstaande participaties. Bovendien verwierf Nevas de beheermaatschappij Nedufex die is belast met het beheer over Nedufo.