Uitbreiding metronet in de regio Rotterdam

ROTTERDAM, 10 APRIL. Het metronet in de regio Rotterdam moet de komende jaren worden uitgebreid met drie nieuwe tracés, waarmee Schiedam, Hoogvliet, Ridderkerk, de nieuwe luchthaven Rotterdam Airport en Rodenrijs per ondergrondse bereikbaar worden. Dat staat in een advies van een regionale projectgroep aan de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Ridderkerk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. De totale kosten van de uitbreiding van het metronet zullen ongeveer 3 miljard gulden bedragen.

De projectgroep die het onderzoek verrichtte bestaat uit vertegenwoordigers van de zes gemeenten, de regionale openbaar-vervoerbedrijven, Rijkswaterstaat en de Rijksverkeersinspectie.

Volgens de opstellers van het rapport moeten in de regio minimaal zestien en mogelijk twintig nieuwe metrostations worden gebouwd. Daaronder valt ook het huidige metrostation onder Rotterdam CS, dat nu nog het eindpunt is van de noord-zuid-verbinding in de stad. Vanaf dit station wordt de lijn doorgetrokken naar de Rotterdamse Noordrand en Rodenrijs. Volgens het rapport moet de metrohalte onder het Centraal Station op korte termijn worden verbouwd omdat de capaciteit op dit moment al “volstrekt onvoldoende” is.

Het nieuwe tracé dat vanuit Rotterdam-West vertrekt moet van het huidige eindstation Marconiplein naar het NS-station in Schiedam worden verlengd, en vervolgens onder de nog aan te leggen Tweede Benelux-tunnel richting Pernis en Hoogvliet. Volgens het advies moet het metronet vanaf station Zuidplein worden uitgebreid via Lombardijen naar Ridderkerk.

Met de uitbreiding van het metronet is voor het opstellen van de treinen een nieuw emplacement nodig op de noord-zuidlijn. Volgens het rapport biedt Rodenrijs, ten noorden van de nieuwe luchthaven, de beste mogelijkheden voor het emplacement, dat ongeveer 400 miljoen gulden zal kosten. De provincie Zuid-Holland onderzoekt nog of de metro vanaf Rodenrijs kan worden doorgetrokken naar Zoetermeer.