Ter Beek wil nog niet bezuinigen op defensie

BOEDAPEST, 10 APRIL. Minister Ter Beek (defensie) wijst de voorstellen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer af om één à anderhalf miljard gulden te bezuinigen op de defensiebegroting in de periode '93-'94.

“We moeten eerst naar de inhoud van de aanpassingen bij de krijgsmacht kijken en dan pas naar de financiële consequenties. Ik heb absoluut geen trek in een boekhoudkundige discussie”, aldus Ter Beek gisteravond aan het einde van een tweedaags bezoek aan Hongarije.

Vanmiddag tijdens het kabinetsberaad over de kaderbrief wil Ter Beek collega-ministers “sterk gemotiveerd” wijzen op het feit dat Defensie dit jaar tientallen miljoenen guldens extra moet uitgeven voor vredesoperaties in Joegoslavië en Cambodja. Hij houdt ernstig rekening met de mogelijkheid dat de Commissie-Meijer dit najaar zal adviseren de dienstplicht geheel af te schaffen of de diensttijd verder te verkorten tot zes maanden, hetgeen ook hogere kosten met zich meebrengt.

Ter Beek wil de voorstellen van de PvdA-fractie om meer hulpgelden voor Oost-Europa te bestemmen zorgvuldig bestuderen, maar hij valt over “de vaagheden van het plan”. Ter Beek: “Het maakt nogal een verschil uit of je over één miljard gulden of over anderhalf miljard gulden bezuiniging spreekt.” Van meer hulp aan Oost-Europa en de republieken van de voormalige Sovjet-Unie is hij een voorstander, maar hij zegt de verkleining en herstructurering van de landmacht niet te kunnen uitvoeren als op Defensie te veel gesnoeid wordt. “Besparingen ja, maar we moeten ook nieuwe investeringen doen”, aldus Ter Beek. Naast het terugbrengen van het aantal parate eenheden en staven bij het eerste legerkorps wil Defensie ook een nieuwe luchtmobiele brigade opzetten. Daarvoor moet in de komende jaren zes miljard gulden worden uitgegeven.

Het afslankingsproces zal volgens Ter Beek geordend en beheersbaar moeten verlopen. Daarover zijn ook met de vakbonden en belangenverenigingen afspraken gemaakt. Defensie heeft daarvoor een sociale verplichting op zich genomen die Ter Beek niet doorbroken wil zien door het “in het wilde weg graaien in de defensiekas”.