Steeds meer mensen met open tuberculose

DEN HAAG, 10 APRIL. Het aantal gevallen van besmettelijke, open tuberculose stijgt gestaag in Nederland. In de periode 1987 tot en met 1990 was er een toename van rond 33 procent. Het ging daarbij om nieuwe gevallen. Patiënten bij wie zich na een reeks van jaren opnieuw tuberculose openbaart zijn daar niet bijgerekend.

Dit heeft directeur J.F. Broekmans (arts) van de Koninklijke Naderlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose (KNCV) vanochtend bekendgemaakt naar aanleiding van verontrustende berichten uit de Verenigde Staten.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal gevallen van tuberculose in Nederland gestaag afgenomen, soms met zes procent per jaar. In de grote steden stagneerde de daling echter al eerder. In de periode '87 tot en met '90 - dat zijn de meest recente gegevens - liep het aantal nieuwe gevallen op van 926 tot 1.227. Tuberculose is daarmee na geslachtsziekten de tweede grootste infectieziekte, waarvan artsen verplicht zijn aangifte te doen bij de geneeskundige inspectie.

Broekmans wijst er op dat de ziekte veelal wordt overgebracht in disco's. De bacterie verspreidt zich door hoesten. Het is een zogeheten druppeltjesinfectie. In donkere gelegenheden zoals disco's worden vaak tientallen mensen tegelijk besmet.

De tuberculosebestrijding vreest dat gemeenten - ondanks de stijging - beginnen met het afbouwen van de consultatiebureau's, die bij de GG en GD'en zijn ondergebracht. “Je ziet bijvoorbeeld dat vacatures niet of veel te laat worden opgevuld,” zegt Broekmans.