Staking in metaal om ziekteverzuim

RIJSWIJK, 10 APRIL. Ze verwijten elkaar niet in de eigen aanpak van het ziekteverzuim te geloven. “Als je de negatieve prikkels nu al vastlegt, zet je een premie op niks doen”, zegt T. Hagen van de Industriebond FNV. “Waar zijn die vakbonden toch zo bang voor?”, reageert L. Vonk van de werkgeversorganisatie FWM. “Als je in je eigen aanpak gelooft, komen we niet eens aan die sancties toe.”

Het duurde ruim acht uur, maar uiteindelijk liepen de CAO-onderhandelingen in de kleinmetaal gisteravond toch vast. Het instellen van sancties indien het ziekteverzuim niet binnen twee jaar met twee procent daalt, bleek het struikelblok. Het ziekteverzuim ligt nu op 8,13 procent.

Waar andere werkgevers de afgelopen weken al snel hun voorstellen tot het inleveren van geld of vrije tijd bij ziekte introkken, hield Vonk gisteravond voet bij stuk. “Het is geen principieel punt of prestige kwestie”, zei hij. “Wij vinden dat werkgevers en werknemers hier een gemeenschappelijke taak hebben. En die vertaalt zich nu niet in de kosten van het verzuim.”

Dat de vakbonden er anders over denken, mag duidelijk zijn. P. Swart van de Industriebond CNV:“Je kunt toch niet na afloop van het project meteen de schuldige aanwijzen. Misschien zijn er wel bedrijven die niets aan het ziekteverzuim hebben gedaan.”

Hagen van de Industriebond FNV knikt instemmend. “Toen we twee jaar geleden een project startten voor honderd bedrijven om het ziekteverzuim omlaag te brengen, vond de FWM maar 73 bedrijven die mee wilden doen. Dat geeft aan hoe zeer het ziekteverzuim onder de werkgevers leeft.”

Het project richtte zich op een andere stijl van leidinggeven, verbeterde arbeidsomstandigeheden en meer controle van ziek personeel. Volgens de bonden leidde het tot een goed resultaat. Ook de werkgevers voelden wel wat voor het aanvalsplan van de vakbonden, met nadruk op strengere controle. Het tegengaan van misbruik, eventuele medische controles en op de eerste dag van de ziekmelding een controleur van het GAK op de stoep.

Toch bleven de werkgevers gisteravond vasthouden aan sancties, zij het op termijn. “Ik hoor hier duidelijk de stem van het KNOV”, zei Hagen na afloop van het overleg. Hij doelde hiermee op Vonk, die ook algemeen secretaris van deze centrale werkgeversorganisatie is. Voorzitter Kamminga van het KNOV maakte zich onlangs erg kwaad over het uitblijven van arbeidsvoorwaardelijke prikkels in de afgesloten CAO's.

Vonk vond dat hij genoeg water bij de wijn had gedaan. Zijn loonsbod had hij opgeschroefd van 6 procent naar 9 procent, uitgesmeerd over 2 jaar. Voor de laagstbetaalden bood hij zelfs 11 procent. “Een gigantisch loonbod”, aldus Vonk. Zijn voorstellen tot het verlagen van de aanvulling op de ziektewetuitkering had hij ingetrokken. Het inleveren van vrije tijd bij ziekte had hij dan weliswaar niet van tafel gehaald, het was in ieder geval uitgesteld. En de Vut-regeling, ach daar kwamen ze ook wel uit.

Maar de bonden gingen niet akkoord. Vanaf maandag zullen daarom acties plaatsvinden. Hoe groot de bereidheid onder het personeel is, valt moeilijk in te schatten. De bedrijven verschillen sterk in omvang en activiteiten. Daarnaast kennen de branches nauwelijks een actietraditie. De laatste massale staking in de kleinmetaal vond vijftig jaar geleden plaats.

    • Yaël Vinckx