Spoorwegen willen duurdere kaartjes in drukke treinen

DEN HAAG, 10 APRIL. De Nederlandse Spoorwegen werken aan een nieuw tariefstelsel. Het uitgangspunt voor de prijs van het treinkaartje zal niet langer de ochtendspits zijn, maar het aantal passagiers in de trein. In minder volle treinen gaat een basistarief gelden. In volle treinen komt een toeslag op het basistarief.

Dit hebben de NS vandaag bekendgemaakt. Een woordvoerder van het ministerie van verkeer en waterstaat zei dat de plannen van de NS daar onbekend waren. “Het zijn ideeën van de NS die ze nog niet met ons hebben besproken. Daar wachten we eerst op voor we commentaar geven.”

Met het basistarief willen de NS de drukte in de treinen beter spreiden, beter concurreren met de auto en de uitvoering van het ambitieuze toekomstplan Rail 21 betaalbaar houden.

De NS hebben een projectgroep ingesteld die het nieuwe tarievenstelsel moet gaan uitwerken. De projectgroep zal nog dit jaar de NS-directie verslag uitbrengen. Hangende de uitkomst van deze rapportage wil een woordvoerder van de NS nog weinig zeggen over hoe het systeem er in praktijk zal uitzien. Het is de bedoeling dat het systeem in de zomer van 1994 ingaat.

Het huidige tariefsysteem biedt reductie aan treinreizigers die buiten de ochtendspits reizen. “Dit systeem dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan”, vertelde Henk Meerdinkveldboom van de NS-afdeling Marketing en Beleidsontwikkeling vanochtend in een telefonische toelichting. De reizigers die met dalurenreductie reizen zorgen voor een sterk groeiende middagspits, waar ze vervolgens niet het spitstarief voor hoeven te betalen. Het huidige stelsel bevordert de middagspits waar de NS verlies op maken.

Reizigers in de halfvolle treinen in het zuiden van het land zullen straks als het nieuwe tariefsysteem is ingegaan goedkoper uit zijn dan met een normaal kaartje. Reizigers in volle treinen in de Randstad zullen meer voor hun treinkaartje moeten gaan betalen.

Pag 2: "Voor schaarste moet nu eenmaal worden betaald'

“Voor schaarste moet nu eenmaal worden betaald. De Randstad is niet voor niets het gebied waar automobilisten te maken krijgen met tolpleinen. daarbuiten is geen sprake van tolpleinen”, aldus hoofddirecteur H. Portheine in het NS-personeelsblad "Koppeling' van deze week.

Om na te gaan of de drukte in de treinen beter te spreiden is met het nieuwe tariefsysteem heeft de afdeling Marketing en Exploitatie van de NS de proef op de som genomen met de Intercity Zandvoort-Maastricht, de stoptrein Enkhuizen-Amsterdam, de sneltrein op de IJssellijn (Zwolle-Rosendaal) en alle treinen tussen Den Haag en Rotterdam.

“De pieken in volle treinen werden eruit gehaald zonder dat een halfvolle trein ineens overvol zou raken”, vertelt Portheine. “Gelukkig zijn er genoeg zuinige Hollanders die een trein eerder pakken als daar nog geen toeslag voor geldt.”

Om beter te kunnen concurreren met de auto zal het vast te stellen basistarief gelijk moeten lopen met de benzineprijs. De treinreiziger betaalt nu - normaal tarief - 20 cent per kilometer, terwijl de benzineprijs op circa 14 cent per kilometer ligt.

Door maximale inzet van materieel en personeel zijn de spitsuren voor de NS de duurste uren. Een reizigerskilometer in de spits kost de NS ongeveer 40 cent, in de daluren is dat 6 cent. De opbrengst zijn echter bijna gelijk: 13 cent in de spits en 12 cent in het dal. Omdat het vervoer in de uren buiten de spits winstgevend is, zal de groei van het aantal reizigerskilometers die het ambitieuze toekomstscenario "Rail 21' voorziet (van 18 naar 21 miljard reizigerskilometers), vooral buiten de spitsuren moeten worden opgevangen.