Solvay begint 1992 met zwak kwartaal

Het Belgische chemieconcern Solvay is 1992 begonnen met een zwak kwartaal.

De resultaten liggen onder het niveau van het eerste kwartaal vorig jaar. De omzet is ongeveer gelijk gebleven. Dat heeft baron D. Janssen, voorzitter van Solvay, meegedeeld in een toelichting op de jaarcijfers.

Solvay boekte, als veel andere chemiebedrijven met een groot aandeel in de basischemie, in 1991 een stevige terugval van het resultaat. De winst daalde vorig jaar met 22 procent tot 12,4 miljard Belgische frank (680 miljoen gulden). Het bedrijfsresultaat daalde nog sterker, met 40 procent tot 10,6 miljard frank. Het dividend wordt niettemin gehandhaafd op 500 frank per aandeel.

De geringere daling van de winst valt terug te voeren op buitengewone lasten ter grootte van 1,9 miljard frank in 1990, en buitengewone baten van 1,8 miljard frank vorig jaar. Deze extra inkomsten bestonden voor 1,5 miljard uit een vrijgevallen belastingreservering en waren verder afkomstig uit de verkoop van activa.

De omzet van Solvay stagneerde vorig jaar op 255 miljard frank (14 miljard gulden). Het tweede halfjaar was met een omzet van 118 miljard beduidend slechter dan de eerste helft, toen nog voor 137 miljard frank chemicaliën werd verkocht.

Bestuursvoorzitter Janssen onthield zich van een omzet- en winstprognose.