Referendum leidt niet tot wijziging program-akkoord

AMSTERDAM, 10 APRIL. Amsterdam wil een aantal maatregelen om de auto uit de binnenstad te weren versneld invoeren, maar binnen de grenzen van het huidige programma-akkoord van de gemeenteraad. In het vorige maand gehouden referendum over het autoverkeer in de binnenstad sprak een kleine meerderheid van de bevolking zich uit voor strengere aanpak van de auto dan onder het bestaande akkoord het geval is.

Het college van B en W zal nog voor het zomerreces een plan van aanpak presenteren over het autobeleid. Dat staat in voorstellen van het college die gisteren werden behandeld in een raadscommissie.

Met uitzondering van Groen Amsterdam meenden alle fracties dat het referendum op een mislukking is uitgedraaid. De lage opkomst van de volksraadpleging werd onder meer geweten aan de onduidelijke vraagstelling en de slechte voorlichting. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat 42 procent van de kiezers was thuisgebleven wegens de onduidelijkheid van de vragen, de onzekerheid van de afhandeling, of wegens wantrouwen of politieke desinteresse. Slechts 25 procent van de kiezers was om "persoonlijke redenen' niet naar de stembus getogen.

De raadscommissie toonde zich unaniem voorstander van het voorgestelde plan van aanpak. Hierin zal per gebied in de binnenstad worden gekeken naar de vermindering van het aantal parkeerplaatsen, het bouwen van parkeergarages en het verhogen van de parkeertarieven. De bestaande afspraken met de ondernemers over de bereikbaarheid van de winkels in de binnenstad zullen worden nagekomen, aldus het voorstel van het bestuurscollege.

Met bewoners en ondernemers zal overleg worden gepleegd over het plan van aanpak. Daarmee hoopt het bestuurscollege alsnog “het draagvlak” voor de maatregelen te vergroten.

In het referendum konden de bewoners kiezen tussen het verkeersbeleid zoals dat in het programma-akkoord is vastgelegd of voor veel minder auto's dan bij het huidige beleid. Bij een opkomst van 27 procent werd voor het laatste gekozen. Verantwoordelijk wethouder Ten Have (D66) vindt het onnodig het huidige akkoord aan te passen. “Het akkoord kiest voor minder auto's en wat we nu gaan doen is véél minder. Maar minder is minder”, verklaarde de wethouder deze stap.

Met het behoud van het huidige akkoord, waar PvdA, D66, VVD en Groen Links zich aan hebben gebonden, is de belangrijkste politieke kou uit de lucht. Met name de VVD verzette zich sterk tegen het openbreken van het akkoord. Volgens de liberalen zou dit in strijd zijn met de democratische grondregels.

De VVD sloot zich gisteren aan bij het minderheidsstandpunt van VVD-wethouder De Grave (financiën). Deze verwierp het standpunt van de rest van het bestuurscollege dat de uitslag van het referendum de komende jaren “richtinggevend” moet zijn voor het verkeersbeleid. De Grave kon zich echter vinden in het voorgestelde "stappenplan'.

De opstelling van de VVD kon gisteren rekenen op felle kritiek van het raadslid R. van Duijn (Groen Amsterdam). Hij noemde de opstelling van de VVD een vorm van oplichterij. “De reden van het vertrek van wethouder Baak is een peuleschil vergeleken bij wat de VVD hier te berde brengt”, aldus het raadslid. Baak (D66) vertrok eerder deze week als gevolg van haar optreden tegenover de raad in de affaire rond de restauratie van het schilderij "Who's afraid for Red, Yellow and Blue III'.

Volgende week woensdag zal de gemeenteraad officieel besluiten wat er met de uitslag van het referendum zal gebeuren.