Overleg over CAO kleinmetaal en zuivel vastgelopen; Acties vakbonden op komst

RIJSWIJK, 10 APRIL. De arbeidsonrust in Nederland houdt aan. Begin volgende week worden acties verwacht in de kleinmetaal en de zuivel. Bij de NS dreigen inmiddels nieuwe acties.

Gisteravond liepen de onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst in de kleinmetaal (290.000 werknemers) opnieuw vast. Daarom zullen vanaf maandag acties plaatshebben in bijna 20 bedrijven. De acties worden in de loop van de week uitgebreid.

Het CAO-overleg voor de zuivel (20.000 werknemers) liep gisteren spaak op de Vut-regeling. In de nacht van zondag op maandag zal het personeel van 42 zuivelbedrijven het werk neerleggen.

Het bestuur van de Vervoersbond FNV heeft zijn leden bij de NS opgeroepen om dinsdag na Pasen opnieuw actie te voeren. De Spoorwegen wordt een ultimatum gesteld dat 20 april om middernacht afloopt. Als aan de gestelde eisen niet wordt voldaan roept de bond zijn leden op de volgende dag in actie te komen.

Een woordvoerder van de Vervoersbond FNV wilde vanochtend nog niet zeggen of het om een staking zal gaan: “Als we vertellen dat we pepermuntjes gaan uitdelen liggen de mensen in een deuk. Als we vertellen dat we gaan staken staan we binnen een uur voor de rechter”. Het eventuele succes van de FNV-actie is afhankelijk van de spoorwegbond FSV die de komende week de leden raadpleegt.

In het tweejarige contract voor de zuivel willen de werkgevers de Vut-leeftijd uiterlijk per 1 januari 1994 verhogen van 59 naar 60 jaar. De werkgeversorganisatie FNZ haalde eerder het voorstel om de Vut-leeftijd direct te verhogen van tafel. Volgens de FNZ is de Vut inmiddels onbetaalbaar geworden.

De onderhandelingen in de kleinmetaal zijn de eerste die stranden op de eis van de werkgevers vast te houden aan zogenaamde negatieve arbeidsprikkels. Op initiatief van de vakbonden ging de werkgeversorganisatie FWM gisteravond akkoord met een plan van aanpak waarmee het ziekteverzuim in de sector binnen twee jaar met twee procent moet dalen. Het huidige ziekteverzuim ligt op 8,13 procent. Mocht de daling niet gehaald worden, dan willen de werkgevers nu al vastleggen dat het personeel in de kleinmetaal bij iedere ziektemelding 1 vakantiedag inlevert met een maximum van vier dagen. De bonden willen niet bij voorbaat het inleveren van vrije dagen vastleggen.

Eerder had de FWM zijn voorstel om de aanvulling op de ziektewetuitkering terug te brengen naar 90 procent ingetrokken. Ook het loonaanbod van 6 procent in de tweejarige CAO werd verhoogd. De werkgevers bieden nu 4 procent per 1 juli 1992, 0,5 procent per 1 januari 1993, 4 procent per 1 juli 1993 en 0,5 procent per 1 januari 1994. Voor de laagstbetaalden en jongeren met een vakdiploma geldt nog eens een extra verhoging van 2 procent. In totaal zouden zij op een loonstijging van 11 procent komen.

Ook de Vut-regeling bleef in de kleinmetaal een heikel punt. Voor volgend jaar wordt een premie van 3,33 procent verwacht. De werkgevers willen daarvan tweederde voor hun rekening nemen. Maar alles wat in de toekomst boven dit percentage uitkomt, moet voor rekening van de werknemers komen, aldus de FWM. De vakbonden blijven bij een verdeling van tweederde voor de werkgever en eenderde voor de werknemer.