Onderzoek: huren van nieuwe woningen met 12 procent omhoog

DEN HAAG, 10 APRIL. Woningbouwcorporaties verwachten dat de huren van nieuwe woningen dit jaar gemiddeld 12 procent hoger uitkomen dan vorig jaar. Het verschil met huurwoningen die in 1991 werden opgeleverd komt volgens de sociale verhuurders in 1993 op 16 procent.

Dit blijkt uit een onderzoek dat de overkoepelende organisatie van corporaties, de Nationale Woningraad (NWR), heeft gehouden. Volgens een berekening van de NWR zullen buiten de Randstad huren voor nieuwe eengezinswoningen van 650 gulden tot 670 gulden heel gebruikelijk worden. In de Randstad zullen de huren nog hoger uitpakken, denkt de NWR. Daarmee komen ze “al snel op of akelig dichtbij” het maximaal toegestane huurniveau (690 gulden) voor een nieuwe sociale woning. De corporaties stellen dat het subsidiesysteem dat dit jaar is ingegaan de oorzaak is van de hogere huren.

De korting op de individuele huursubsidie voor alleenstaanden onder de 65 gaat gedeeltelijk in elk geval voor een jaar niet door. Tegen de zin van staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) heeft de Tweede Kamer dat gisteravond besloten. Een alleenstaande krijgt 70 procent van de huursubsidie die een gezin met een vergelijkbaar inkomen en een vergelijkbare huur ontvangt en nog een toeslag. Heerma wilde die toeslag schrappen. Op initiatief van PvdA, D66 en VVD gaat dat niet door. Volgend jaar moet de staatssecretaris een nieuw voorstel doen.

De huursubsidie ondergaat wel een aantal andere wijzigingen, die - net als de huurverhoging van 5,5 procent - op 1 juli ingaan en waarmee de Tweede Kamer gisteravond wel instemde. De laagste-inkomensgroepen krijgen daardoor iets meer subsidie en huurders boven het minimuminkomen minder. Het maximum-inkomen dat iemand met huursubsidie mag verdienen gaat voor alleenstaanden met 5.000 gulden omlaag en voor gezinnen met 10.000 gulden. Jongeren tot 23 jaar die een huur betalen van meer dan 450 gulden krijgen in principe geen huursubsidie meer. De huurgewenningsbijdrage wordt afgeschaft. Volgens een schatting van het ministerie van volkshuisvesting zullen per 1 juli 960.000 huurders individuele huursubsidie ontvangen.