Nevas ziet winst 29 pct oplopen

De beleggingsmaatschapppij in het kleinschalig onroerend Nederlands goed Nevas te Hilversum heeft vorig jaar de netto winst per aandelencombinatie (een gewoon en een preferent aandeel) met 29 procent zien toenemen van 7 gulden in 1990 tot 9,01 gulden.

Voorgesteld wordt de winst geheel als dividend uit te keren. Per aandeel komt het dividend uit op 9,01 gulden per combinatie tegen 5,75 gulden vorig jaar.

De netto winst bedroeg vorig jaar 5,6 miljoen tegen 2,5 miljoen guldenin 1990. In het afgelopen jaar is het uitstaande aandelenkapitaal met 75 procent toegenomen. Het vermogen steeg van 42 miljoen tot 107 miljoen gulden terwijl het belegd vermogen van 104 miljoen tot 178 miljoen gulden toenam. De uitbreiding van de portefeuille vond plaats door de aankoop van onroerend goed en door de consolidatie van het onroerend goed-fonds Nedufo, waarin Nevas vorig jaar een 32 procent belang verwierf. De beheermaatschappij Nedufex, belast met de directievoering over Nedufo, kwam geheel in handen van Nevas.

De directie van Nevas verwacht dit jaar een voortgaande groei van de winst per aandelencombinatie.