Nederland helpt China bij waterhuishoudingprojecten

PEKING, 10 APRIL. Chinese en Nederlandse experts op het gebied van de waterhuishouding hebben gisteren een memorandum getekend over een reeks waterstaatkundige projecten waarin samenwerking in het wederzijds belang van beide landen wordt geacht.

De ondertekening in het bijzijn van de Chinese minister van waterhuishouding Yang Zhenhuai was de afsluiting van een vier dagen durend "Land and Water Seminar' waar 33 Nederlandse en 84 Chinese ingenieurs, regeringsfunctionarissen en bankiers hun know how, plannen en financiële mogelijkheden uiteen hebben gezet.

Het was voor het eerst dat zo'n breed opgezet seminar is gehouden. Het vond plaats in het kader van intensivering van de betrekkingen die China en Nederland elkaar onlangs hebben beloofd na het besluit van de Nederlandse regering om geen onderzeeërs aan Taiwan te leveren. Het seminar werd gehouden ruim twee weken voor het bezoek van minister van economische zaken J.E. Andriessen die op 25 april in Peking deze nieuwe fase in de relaties komt concretiseren.

Tot de projecten behoren onder meer: regeling van het waterpeil, vloedcontrole, drainage, waterzuivering, landaanwinning en rivierregulatie in verschillende Chinese provincies een multi-disciplinair project om te komen tot de zogenaamde "anatomie' en voorspelling van de toekomstige loop van de Gele Rivier, de sedimentrijkste rivier ter wereld die gemiddeld een keer per eeuw haar bedding verlegt verbetering van de toegang tot het Yang Tse-estuarium bij Sjanghai door middel van gigantische baggerwerken en/of het graven van een open navigatiekanaal en/of het bouwen van regulatiedammen en dijken. Aan dit project werkt sinds 1984 onder meer het (heropgerichte) Nederlandse Port & Delta Consortium terugdringing van het zoutgehalte op staatsboerderijen in Xinjiang, China's Verre Westen, inclusief de bouw van een drainpijpenfabriek voor ontzouting ter plaatse.

Bij de projecten zijn onder meer Boskalis, Volker Stevin, HBG, Ballast Nedam, IHC, Haskoning en het Waterloopkundig Laboratorium Delft betrokken.